.

.

BODRUM POSTA

BODRUM POSTA

ARENA

ARENA

AFİŞ

AFİŞ

BODRUMART EYLÜL AYI TOPLANTISI

BODRUMART EYLÜL  AYI TOPLANTISI

20 Ağustos 2013 TOPLANTISI

BODRUMART AĞUSTOS AYI TOPLANTISI


t

t

2 Temmuz 2013 TOPLANTISI

BODRUMART TEMMUZ 2013 TOPLANTISI


4 Haziran 2013 TOPLANTISI


16 Ocak 2012 MUGLA Ü. GSF ZİYARET

16 Ocak 2012 MUGLA Ü. GSF ZİYARET
16 Ocak 2012 MUGLA Ü. GSF ZİYARET

Ocak 2012 TOPLANTISI

Ocak 2012 TOPLANTISI
3 Ocak 2012 TOPLANTISI

3 Ocak 2012 TOPLANTISI


12 Aralık 2011 KOÇAKLARI ZİYARET

12 Aralık 2011 KOÇAKLARI ZİYARET
12 Aralık 2011 KOÇAKLARI ZİYARET

Aralık 2011 Ali Koçak, Saliç Koçak ve Rıfat Koçak ziyareti

BodrumART derneği üyeleri Bodrum'da yaşıyan Ali Koçak,Saliç Koçak Rıfat Koçak'ı ziyaret etti.


"Bodrum Sanat ve Kültür Derneği - BodrumArt' her ay Bodrum'da yaşayan bir ünlü sanatçılarımızı ziyaret etme kararı proğramını Aralık ayında değerli sanatçılar Ali Koçak, Saliç Koçak ve Rıfat Koçak'ların Kızılağaç'daki atölyelerinin ziyaret ederek devam ettiler.

Atölyede Mehmet Uyargil ve Unal Özfuçucu'nun yönettiği "Bir Resmin Öyküsü" adlı video filmi de izlendi. Rifat Koçak'ın dört ayrı mekanda bir proje ve performans kapsamında gerçekleştirdiği büyük bir resmin yapılışını adım adım anlatan, bu kısa belgesel film çok başarılıydı.

6 Aralık 2011 TOPLANTISI


Kasım 2011 TOPLANTISI

Kasım 2011 TOPLANTISI

1 Kasım 2011 TOPLANTISI


Ekim 2011 TOPLANTISI

Ekim 2011 TOPLANTISI

4 Ekim 2011 TOPLANTISI


19 Eylül 2011 TURAN EROLU ZİYARET

19 Eylül 2011 TURAN EROLU ZİYARET
19 Eylül 2011 TURAN EROLU ZİYARET

19 Eylül 2011 TURAN EROL ZİYARETİ

BodrumART derneği üyeleri Bodrum'da yaşıyan ünlü sanatçı Turan Erol'u ziyaret etti.


"Bodrum Sanat ve Kültür Derneği - BodrumArt' Ağustostaki yaptığı toplantıda bundan sonra her ay Bodrum'da yaşayan bir ünlü sanatçılarımızı ziyaret etme kararı vermişti. Ağustosta 1995 T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Madalyası sahibi, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi sahibi olan ünlü sanatçı Burhan Doğançay ziyaret edildi.


Eylül ayında da 1991 yılında Devlet Sanatçısı seçililen ünlü sanatçı Turan ErolTorba'daki evinde ziyaret edildi. BodrumART üyelerine sanat hayatını, hatıralarını anlatan ve sanatla ilgili söyleşi yapan ünlü sanatçı Turan Erol "Bodrum Sanat ve Kültür Derneği - BodrumArt" başkanı Yüksel Güner'e genç sanatçılarla tanışmaktan memnun olduğunu belirtti.

10 Ekim 2011 YÜKSEL GÜNERİ ZİYARET

10 Ekim 2011 YÜKSEL GÜNERİ ZİYARET

Eylül 2011 TOPLANTISI

Eylül 2011 TOPLANTISI

5 Eylül TOPLANTISI


Ağustos 2011 BURHAN DOĞANÇAYI ZİYARET

Ağustos 2011 BURHAN DOĞANÇAYI ZİYARET
18 Ağustos 2011 BURHAN DOĞANÇAYI ZİYARET

18 Ağustos 2011 BURHAN DOĞANÇAYI ZİYARETİ

BodrumART derneği üyeleri Bodrum'da yaşıyan ünlü sanatçı Burhan Doğançay'ı ziyaret etti.


"Bodrum Sanat ve Kültür Derneği - BodrumArt' Ağustostaki yaptığı toplantıda bundan sonra her ay Bodrum'da yaşayan bir ünlü sanatçılarımızı ziyaret etme kararı vermişti. Amacı "Sanatın toplumların ve bireylerin gelişiminde en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğinden hareket ederek yerel olarak Bodrum ve çevresinde, genel olarak ülkemizde ve dünyada kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak, bu olguların kavranılması ve algılanmasını sağlamak yoluyla toplumsal gelişime hizmet etmektir." olan BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte her ay Bodrumda yaşıyan ünlü bir sanatçı ile Bodrumdaki sanat atölyelerini ziyaretler tertip etmeye başlamıştır. BodrumART üyeleri ilk olarak 1995 T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Madalyası sahibi, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi sahibi olan ünlü sanatçı Burhan Doğançay ziyaret edildi. Çalışmalarını Amerika'daki ve Bodrum'daki atölyesinde sürdüren Burhan Doğançay bir süre önce Türkiye’nin ilk özel modern sanat müzesini İstanbulda açmıştı

15 Ağustos 2011 İdart Sanat Galerisinde toplantı


Temmuz 2011 TOPLANTISI

Temmuz 2011 TOPLANTISI
Temmuz 2011 TOPLANTISI

11 Temmuz 2011 TOPLANTISI


4 Haziran 2011 GENEL KURUL


Bodrum Sanat ve Kültür Derneği

Bodrum Sanat ve Kültür Derneği

TÜZÜK

BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği'nin amacı sanatın toplumların ve bireylerin gelişiminde en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğinden hareket ederek yerel olarak Bodrum ve çevresinde, genel olarak ülkemizde ve dünyada kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak, bu olguların kavranılması ve algılanmasını sağlamak yoluyla toplumsal gelişime hizmet etmektir.


YAPACAĞI FAALİYETLER:
• Toplumda sanatın gelişmesine, sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına, sanat eserleri yaratılmasına, sanatsal duyarlılık ve estetik kavrayışın gelişmesine katkıda bulunmak için;

• Projeler hazırlar, gerçekleştirir.

• Her çeşit yerel, ulusal ve uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini; sergi, toplantı, kurs, eğitim çalışması, yarışma, açık arttırma, panel, konferans, kongre, bienal, şenlik, festival ya da benzeri etkinlikleri organize eder, bu tür organizasyonların içinde yer alır ya da katkıda bulunur. Bu çalışmaları kitap, katalog, afiş, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik, internet ve diğer teknolojiler aracılığıyla görsel, işitsel veya basılı materyaller haline dönüştürür, arşivler, yurt içinde ve yurtdışında dağıtımını yapar. Telif hakları, lisans, patent ve benzeri haklar edinir.
• Bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın somut ve somut olmayan sanatsal ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması, tespit edilmesi, korunması, zenginleştirilmesi, sergilenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması için çalışmalar yapar. Bu çalışmaları kitap, katalog, afiş, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik, internet ve diğer teknolojiler aracılığıyla görsel, işitsel veya basılı materyaller haline dönüştürür, arşivler, yurt içinde ve yurtdışında dağıtımını yapar. Telif hakları, lisans, patent ve benzeri haklar edinir.
• Sanatsal iletişim biçimleri, toplumsal dayanışma, hoşgörü, tartışma, eleştirel düşünme ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapar, toplantılar paneller, konferanslar düzenler, ya da bu tarz etkinliklerin, çalışmaların içinde yer alır, destekler, katkıda bulunur. Bu çalışmaları kitap, katalog, afiş, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik, internet ve diğer teknolojiler aracılığıyla görsel, işitsel veya basılı materyaller haline dönüştürür, arşivler, yurt içinde ve yurtdışında dağıtımını yapar. Telif hakları, lisans, patent ve benzeri haklar edinir.
• Öncelikle Bodrum ve çevresinde, genel olarak da ülkemiz ve ülkemiz dışında yaşayan sanatçıların yaşam şartlarını ve sanatsal üretimlerini geliştirmek için yardım ve destek çalışmaları yapar. Dayanışma ve birliktelik oluşturmak için etkinlikler düzenler, girişimlerde bulunur. Sanatçıların eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak için burslar verir, eğitim kurumları oluşturur, eğitim kurumlarıyla, sponsorlarla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, aracı olur.
• Bölgemizde ve ülkemizde veya yurt dışında sanatçıların yetişmesi, iyi eğitim alması için çalışmalar yapar, yarışmalar düzenler, girişimlerde bulunur, aracı olur, destek ve katkıda bulunur, burslar verir, eğitim kurumları oluşturur, eğitim kurumlarıyla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, birlikte çalışmalar yapar.
• Sanatsal ve kültürel varlıkların yerinde izlenmesi, araştırılması, bilgi ve görgünün artarak gelişmesi için yurt içinde ve dışında geziler organize eder.

• Farklı ve uzak kültürlerin, sanat anlayışlarının izlenmesi, algılanması, kavranılması ve değerlendirilmesi için çalışmalar yapar. Bu konuda faydalı kitapların, filmlerin, ve benzeri materyallerin çevirileri ve telif haklarıyla ilgili haklar edinir, girişimlerde bulunur.
• Ülkemizin kamu ve özel nitelikli toplumsal kurumlarında, sanat ve kültür kurumlarında niteliğin yükselmesi, çağcıl literatür ve tartışmaların bu kurumlara yansıtılabilmesi için, eğitim, kültür, sanat alanlarında etkinlik gösteren kurumların politikalarını inceler, irdeler, değerlendirir ve bu çalışmaların sonuçlarından derlenecek önerileri ilgili kurumlara bildirir.
• Ülkemizin yerel ve ulusal sanat ve kültür politikalarının oluşumu için, sanat ve kültür eserlerinin desteklenmesi, yaratılması, korunması, sergilenmesi, tanıtılması, geliştirilmesine yönelik kararlar alınması için çalışmalar yapar. Kamu ve sivil kuruluşlarla iletişim kurar, girişimlerde bulunur, etkinlikler, organizasyonlar düzenler.
• Sanat ve kültürle ilgili alanlarda ve diğer alanlarda; sinema, müzik, folklor, edebiyat, tarih, arkeoloji, mimari, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri ve siyaset bilimlerinde etkinlik gösteren başkaca dernek, vakıf ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar, ortak çalışmalar düzenler.
• Derneğin amaçlarıyla uyumlu olmak koşuluyla; basılı, manyetik, elektronik ortamlarda ve internette; edebi, sanatsal, bilimsel, felsefi ya da politik gazeteler, bültenler, broşür ya da dergiler yayınlar.
• Kültür ve sanat konularında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin kültür, sanat, bilim, felsefe ve politika alanlarında etkinlik gösteren benzer toplum kuruluşları ile işbirliği yapar; toplumun yabancı kültür ve yaşam biçimleriyle uzlaşmasına yardımcı olacak projeler gerçekleştirir, hizmetler verir, uluslararası faaliyette bulunabilir.
• Basın ve yayın organlarında yayınlanmak üzere derneğin amaçlarıyla örtüşecek biçimde programlar hazırlar, tartışmalara katılır ve kampanyalar düzenler.
• Kültür ve sanat varlıklarının sergilenmesi, tanıtılması, yaratılması, muhafaza edilmesi ve benzeri sebeplerle müzeler, sanat evleri, teşhir ve sergi salonları, eğitim tesisleri açar.


BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği

TÜZÜK


MADDE 1 - DERNEĞİN ADI :

Derneğin adı “Bodrum Sanat ve Kültür Derneği” dir. Kısaltılmış adı “Bodrum Art” olup, logo olarak kullanılacaktır

MADDE 2 - DERNEĞİN MERKEZİ :

Derneğin merkezi “Bodrum” dur.

MADDE 3 - DERNEĞİN AMACI :

Derneğin amacı, sanatın toplumların ve bireylerin gelişiminde en önemli etkenlerden biri olduğu gerçeğinden hareket ederek yerel olarak Bodrum ve çevresinde, genel olarak ülkemizde ve dünyada kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak, bu olguların kavranılması ve algılanmasını sağlamak yoluyla toplumsal gelişime hizmet etmektir.

MADDE 4 - DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER :

Dernek "Madde 3"de belirtilen amaca ulaşmak için, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
1) Toplumda sanatın gelişmesine, sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına, sanat eserleri yaratılmasına, sanatsal duyarlılık ve estetik kavrayışın gelişmesine katkıda bulunmak için;

• Projeler hazırlar, gerçekleştirir.

• Her çeşit yerel, ulusal ve uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini; sergi, toplantı, kurs, eğitim çalışması, yarışma, açık arttırma, panel, konferans, kongre, bienal, şenlik, festival ya da benzeri etkinlikleri organize eder, bu tür organizasyonların içinde yer alır ya da katkıda bulunur.

Bu çalışmaları kitap, katalog, afiş, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik, internet ve diğer teknolojiler aracılığıyla görsel, işitsel veya basılı materyaller haline dönüştürür, arşivler, yurt içinde ve yurtdışında dağıtımını yapar. Telif hakları, lisans, patent ve benzeri haklar edinir.
2) Bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın somut ve somut olmayan sanatsal ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması, tespit edilmesi, korunması, zenginleştirilmesi, sergilenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması için çalışmalar yapar. Bu çalışmaları kitap, katalog, afiş, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik, internet ve diğer teknolojiler aracılığıyla görsel, işitsel veya basılı materyaller haline dönüştürür, arşivler, yurt içinde ve yurtdışında dağıtımını yapar. Telif hakları, lisans, patent ve benzeri haklar edinir.
3) Sanatsal iletişim biçimleri, toplumsal dayanışma, hoşgörü, tartışma, eleştirel düşünme ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapar, toplantılar paneller, konferanslar düzenler, ya da bu tarz etkinliklerin, çalışmaların içinde yer alır, destekler, katkıda bulunur. Bu çalışmaları kitap, katalog, afiş, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik, internet ve diğer teknolojiler aracılığıyla görsel, işitsel veya basılı materyaller haline dönüştürür, arşivler, yurt içinde ve yurtdışında dağıtımını yapar. Telif hakları, lisans, patent ve benzeri haklar edinir.
4) Öncelikle Bodrum ve çevresinde, genel olarak da ülkemiz ve ülkemiz dışında yaşayan sanatçıların yaşam şartlarını ve sanatsal üretimlerini geliştirmek için yardım ve destek çalışmaları yapar. Dayanışma ve birliktelik oluşturmak için etkinlikler düzenler, girişimlerde bulunur. Sanatçıların eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmak için burslar verir, eğitim kurumları oluşturur, eğitim kurumlarıyla, sponsorlarla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, aracı olur.
5) Bölgemizde ve ülkemizde veya yurt dışında sanatçıların yetişmesi, iyi eğitim alması için çalışmalar yapar, yarışmalar düzenler, girişimlerde bulunur, aracı olur, destek ve katkıda bulunur, burslar verir, eğitim kurumları oluşturur, eğitim kurumlarıyla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, birlikte çalışmalar yapar.
6) Sanatsal ve kültürel varlıkların yerinde izlenmesi, araştırılması, bilgi ve görgünün artarak gelişmesi için yurt içinde ve dışında geziler organize eder.
7) Farklı ve uzak kültürlerin, sanat anlayışlarının izlenmesi, algılanması, kavranılması ve değerlendirilmesi için çalışmalar yapar. Bu konuda faydalı kitapların, filmlerin, ve benzeri materyallerin çevirileri ve telif haklarıyla ilgili haklar edinir, girişimlerde bulunur.
8) Ülkemizin kamu ve özel nitelikli toplumsal kurumlarında, sanat ve kültür kurumlarında niteliğin yükselmesi, çağcıl literatür ve tartışmaların bu kurumlara yansıtılabilmesi için, eğitim, kültür, sanat alanlarında etkinlik gösteren kurumların politikalarını inceler, irdeler, değerlendirir ve bu çalışmaların sonuçlarından derlenecek önerileri ilgili kurumlara bildirir.
9) Ülkemizin yerel ve ulusal sanat ve kültür politikalarının oluşumu için, sanat ve kültür eserlerinin desteklenmesi, yaratılması, korunması, sergilenmesi, tanıtılması, geliştirilmesine yönelik kararlar alınması için çalışmalar yapar. Kamu ve sivil kuruluşlarla iletişim kurar, girişimlerde bulunur, etkinlikler, organizasyonlar düzenler.
10) Sanat ve kültürle ilgili alanlarda ve diğer alanlarda; sinema, müzik, folklor, edebiyat, tarih, arkeoloji, mimari, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri ve siyaset bilimlerinde etkinlik gösteren başkaca dernek, vakıf ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapar, ortak çalışmalar düzenler.
11) Derneğin amaçlarıyla uyumlu olmak koşuluyla; basılı, manyetik, elektronik ortamlarda ve internette; edebi, sanatsal, bilimsel, felsefi ya da politik gazeteler, bültenler, broşür ya da dergiler yayınlar.
12) Kültür ve sanat konularında Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin kültür, sanat, bilim, felsefe ve politika alanlarında etkinlik gösteren benzer toplum kuruluşları ile işbirliği yapar; toplumun yabancı kültür ve yaşam biçimleriyle uzlaşmasına yardımcı olacak projeler gerçekleştirir, hizmetler verir, uluslararası faaliyette bulunabilir.
13) Mali mevzuat hükümleri yerine getirilmek suretiyle derneğin lokali açılabilir, döner sermaye veya iktisadi işletmesi kurulabilir.
14) Basın ve yayın organlarında yayınlanmak üzere derneğin amaçlarıyla örtüşecek biçimde programlar hazırlar, tartışmalara katılır ve kampanyalar düzenler.
15) Kültür ve sanat varlıklarının sergilenmesi, tanıtılması, yaratılması, muhafaza edilmesi ve benzeri sebeplerle müzeler, sanat evleri, teşhir ve sergi salonları, eğitim tesisleri açar.
16) Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak; gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandığın kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.
17) Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.
18) Derneğe gelir sağlamak amacıyla, gezi, yemek, çay, milli piyango, her türlü sportif faaliyetler, balo, konser vb. sosyal faaliyetlerde bulunur.
19) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde yardım ve bağış kabul eder.


MADDE 5 - DERNEĞİN ŞUBELERİ :

Derneğin şubeleri yoktur. İstenilirse, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla şubeler açılabilir.

MADDE 6 - DERNEĞE ÜYE OLMAK, ÜYELİKTEN AYRILMAK, ÇIKARILMAK :
A) Üye Olmak: Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler 5253 sayılı kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, dernek Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunarak derneğe üye olmak isteyebilir. Yönetim Kurulu bu müracaatı inceler, bir ay içinde sonuçlandırır. Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sıfatı kazanılır. Yönetim Kurulu ret kararını ve sebebini kanuni süre içerisinde müracaat sahibine yazılı olarak bildirir.
B) Üyelikten Ayrılmak: Her üye dernek Yönetim Kuruluna yapacağı yazılı müracaatla üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.
C) Üyelikten Çıkarılma: Bir yıllık aidatını ödemeyen, dernek amaç ve çalışmalarına aykırı faaliyette bulunan ve sabote edenlerle, tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

D) Üyelerin Hakları: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir


MADDE 7 - DERNEĞİN ORGANLARI :

• Genel kurul

• Yönetim kurulu

• Denetleme kurulu


DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI


MADDE 8 - KURULUŞ ŞEKLİ :

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.


MADDE 9 - TOPLANMA ZAMANI :

Genel Kurul İki yılda bir MAYIS ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


MADDE 10 - ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtir bir yazı e–posta gönderilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 2.toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir, ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle e–posta ile üyelere duyurulur. 2.toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya 1.fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı 2.fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


MADDE 11 - TOPLANTI YERİ :

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ve Yönetim Kurulunun belirlediği yerden başka bir yerde yapılamaz.


MADDE 12 - TOPLANTI YETER SAYISI :
Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olmaz.


MADDE 13 - TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 14.maddede belirtilen tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Başkan ile iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.


MADDE 14 - TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.


MADDE 15 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

• Dernek organlarının seçilmesi,

• Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

• Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

• Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

• Dernek için taşınmaz malların satın alınması, veya mevcut taşınmaz malların satılması yolunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

• Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak Yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.

• Derneğin feshedilmesi.

• Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.


MADDE 16 - OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Dernek organları seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki seçimler Tüzüğe, Tüzükte hüküm yok ise genel kurul kararına göre yapılır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Seçimlerde eşit oy alanların öncelikle tahsiline, tahsil durumunun aynı olması halinde ise yaşının büyüklüğüne, bununda eşit olması halinde ise kur’a çekimi yaptırılır.


YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI


MADDE 17 - YÖNETİM KURULU :

Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

• Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

• Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

• Derneğin çalışmaları ile ilgili Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

• Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait ihtiyaç fazlası taşınmaz malları satmak, bina ve tesis etmek.

• Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, iş makinesi, araç gerek alımına karar vermek.

• Her faaliyet yıl sonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Denetim Kuruluna sunmak.

• Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

• Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

• Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.

• Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak.


MADDE 18 - İÇ YÖNETMELİK :

Derneğin idari işlemlerini yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve
Genel Kurulca onaylanacak bir İç Yönetmelikle gösterilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, Başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Dernek İdare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli yer ve gün de çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.


MADDE 19 - YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI :

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinin birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.


MADDE 20 - DENETLEME KURULU :

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri :

• En geç bir yılda bir belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

• Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna, ve her yıl Genel Kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak.

• Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.


MADDE 21 - ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.


MADDE 22 - AYLIK AİDAT MİKTARLARI :

Dernek üyelerinin aylık aidat miktarı 2.YTL. olup, yıllık 24 YTL.-liradır.Bu miktarı artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Ayrıca giriş aidatı olarak 10-YTL. alınır. Aidatlar aylık olarak ödeneceği gibi yıllık olarak da ödenir. Ancak yıl sonunda yapılacak ödemeler Ocak ayı sununa kadar yapılması zorunludur.


MADDE 23 - DERNEĞİN GELİRLERİ :

• Üye aidatları ( her üye yılda 24 YTL. öder ),

• Dernekçe yapılan yayınlar,. tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

• Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

• Her türlü bağış ve yardımlar,

• Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

• Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

Dernek dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.


MADDE 24 - DEFTER VE KAYITLAR :

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar :

• Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

• Yönetim Kurulu Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

• Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.

• Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

• Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe Kesin hesap ve Bilançolar bu defterde gösterilir.

• Demirbaş eşya Kayıt Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

• Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Dernek gelirinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kayıt olunur.

Bu maddede sayılan defterin noterden tasdikli olunması zorunludur.


MADDE - 25 GELİR - GİDERLERDE USUL :

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir matbaaya bastırılır ve alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir.
Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir. Ve bu karar en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir.


MADDE 26 - DERNEĞİN HARCAMALARI :

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda Başkan, Yönetim Kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.
Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.


MADDE 27 - DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :
Derneğin iç denetimi, dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ayrıca gerek görüldüğü zaman dernek dışarıdan ehliyetli kişi veya kişilere de denetlendirilir.


TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ


MADDE 28 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi genel kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır.


DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ


MADDE 29 - DERNEĞİN FESHİ :
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 3/2’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün 12.maddesine göre 2.toplantıya çağrılır. 2.toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra Genel kurul tarafından Derneğin Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere üç kişiden oluşacak tasfiye kurulu oluşturulur,
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı bildirilir. Derneğin mal varlığı, tasfiyesi halinde bütün borçları ödendikten sonra
Bodrum’da bulunan resmi ilköğretim okulları ile Lise arasında paylaştırılır.


MADDE 30 - DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI :

Dernek herhangi bir proje oluşturduğunda - yardım ve işbirliği için- kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine 5253 no lu dernekler kanunu 10 uncu maddesi çerçevesinde Genel Kurul kararı ile borçlanabilir. Projeye göre yapılacak sözleşme maddeleri doğrultusunda


HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.


*

*

20 Ağustos 2012 BODRUMART SANAT GÜNLERİ

20 Ağustos 2012 BODRUMART SANAT GÜNLERİ

24 Şubat 2012 SERGİ AÇILIŞI

24 Şubat 2012 SERGİ AÇILIŞI

3 Şubat 2012 SERGİ

3 Şubat 2012 SERGİ

3 Şubat 2012 SERGİ AÇILIŞI

3 Şubat 2012 SERGİ AÇILIŞI
SERGİ'YE KATILAN ÜYELERİMİZ; AHMET HIDIR • AYŞE ANIL • AYŞE ÖZALP • BETTINA FRANCKENBERG • CENGİZ ÇELİKER • ECE KAYALI • EMEL ALTUĞ • EROL ÜNAL • ESER BATBAY • EYÜP ÜNER • GÜNER GÜNDOĞDU • HASAN TAHSİN ÇANAKÇI • HATİCE ÖNAL • İLKNUR ÇELİK • İNCİ LAKAY • JALE ÖZENÇ • LEYLA GÖRGÜLÜ CANDAN • NASUF PERPEK • NİHAL KALEM ÜNER • NURAY GENCEL • NURŞEN KULATTI • PEYMAN GAGA • ROKSAN KOHEN • SAADET ÇAKIROĞLU • SEMRA GÖNÜL • TUNCAY YURTSEVER • TÜRKAN GÜNER • ÜMRAN ALTINANIT • ÜMİT GÖNENÇ • YAŞAR YILDIZ • YAVUZ SİPAHİOĞLU • YILDIZ YELUTAŞ • YÜKSEL GÜNER

BODRUM AJANS

BODRUMA GELDİK

BODRUM FATİHİ

BODRUM FATİHİ

BODRUM KENT TV

BODRUM YARIMADA GAZETESİ

BODRUM YARIMADA GAZETESİ

MİLAS ÖNDER GAZETESİ

TURKISH PAINTINGS

TURKISH PAINTINGS

BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği 22 Mart 2005'de kuruldu.


• 26 Mayıs 2005 Kuruluş Kokteyli

• 21 Eylül 2005 İlk Genel kKurul

• 4-28 Ağustos 2006 Suça İştirak Güncel Sanat Buluşması

• 26 Mayıs 2007 İkinci Genel Kurul

• 3 Temmuz 2007 Konferans; Bedri Baykam

• 27 Ekim 2007 İstanbul Sanat Fuarı Artist 2007'ye katılım


BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği 2007'de İstanbul Sanat Fuarı Artist 2007’na katıldı


BodrumART bünyesinde bir araya gelen Bodrumlu sanatçılar, Bodrum’da yaşayan değerli sanatçılarımız Birol Kutadgu, İlhan Berk, Mustafa Altıntaş ve Turan Erol’un desteğini de arkalarına alarak ilk kez bir arada bir sanat fuarına, İstanbul Sanat Fuarı Artist 2007’na katıldılar. BodrumArt sanatçılarından Emel Altuğ, Ayşe Hinnerkoph, Birgül Baran, Deborah Semel, Gül Gökovalı, Gülsen Giz, Hakan Mandalinci, Hale Ozansoy, Mustafa Bürün, Nebahat Timur Tokgöz, Nihal Kandak, Tülin Aker Aburga ve Yüksel Güner’in eserleri yer aldı. Ayrıca Bodrum’da yaşayan değerli sanatçılarımız Birol Kutadgu, İlhan Berk, Mustafa Altıntaş ve Turan Erol’un birer eseri sergide yer aldı.

27 Ekim 2007 Saat 18:00‘de BodrumArt standında değerli sanatçı Mustafa Altıntaş "Mausoleum Üzerine Bir Dokunuş: Tarih, Zaman, Bellek" adlı performansı gerçekleştirdi. Performans Mausoleum üzerine çağdaş, düşünsel ve kültürel coğrafyaya yaklaşımın gösterilmesi amacını taşıyor. Bodrum’da yaşayan proje sanatçısı Mustafa Altıntaş, yüzeyleri yarı saydam bir biçimde antik dünyanın 7 harikasından biri olan Mausoleum’un varsayımsal çizim ve betimlemeleriyle kaplanmış 2,5x2,5x2,5 metre boyutlarındaki bir kübe müdahale ederek imgeler, simgeler, kelimeler, kavramlar, renk ve çizgilerle yeniden bir anlamlandırmaya doğru yola çıktı. Tarih-zaman-bellek kavramlarının irdelenmesini amaçlayan bu eyleme izleyicilerde katıldı.

• 5-24 Haziran 2010 BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Üyeleri Sergisi Dibekli Han Sanat Köyü

• 10-19 Haziran 2010 Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Üyeleri Sergisi Haluk Elbe Sanat Galerisi


BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği 2010'de iki sergi birden açtı


5- 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Dibekli Han Orhan Veli Sanat Galerisinde sergi açan sanatçılar farklı eserlerle 10 -19 Haziran 2010 tarihleri arasında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Haluk Elbe Sanat Galerisinde bir sergi daha açıtılar.


Sergilere katılan BodrumART - Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Üyeleri; Ahmet Hıdır, Ayşe Özalp, Bülent Aydın Coşkun, Ece Kayalı, Emel Altuğ, Erol Ünal, Feriha Beriş, Güneş Gürsel, Hakan Mandalinci, Hale Ozansoy, Leyla Candan, Mehmet Hilmi, Mine Arasan, Nazan Kalın, Nazan Sıdalı, Nesim Saygın, Neval Soylak, Nilgün Boyacıgil, Nilgün Erdem, Saadet Çakıroğlu, Sacide Sezer, Semra Gönül, Seyda Niego, Suay Arıkan, Şeyda Oy, Türkan Güner, Türkan Turgal, Yasemin Gökçek, Yıldız Ünlüyurt, Yıldız Yelutaş, Yüksel Güner idi.

BodrumART - BODRUM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ ÜYELERİ KARMA SERGİSİ 5- 24 Haziran 2010 DİBEKLİ HAN SAN

BodrumART - BODRUM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ ÜYELERİ KARMA SERGİSİ 5- 24 Haziran 2010 DİBEKLİ HAN SAN

BodrumART - BODRUM SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Yayın yok.
Yayın yok.